تعمیر برج خنک کننده

گالوانیزه نمودن همین نواحی تبارک متشکل از ورق فولادی، یافتن دریچه ها و نشت ها، علاوه بر هدر رفتن شدید فلز در واحدها به طور معمول به یک بار سرویس در ماه نیاز دارند. علاوه بر همین با تعمیر و حفظ به موقع، خرابی آن‌ها نیز کاهش یافته و به حداقل می رسد. خدمات تعمیر و مراقبت دارای بازرسی همیشه نصیب هایی آغاز میشود که در معرض ساییدگی و پاره گی بیشتری قرار دارند. در رخ تعمیر و محافظت درست و پیروی فعالانه از کتابچه های راهنمای کاربر و به کارگیری از بررسی لیست ها و ردیابی راهنماها موقعیت تجهیزات و قطعات طول عمر این سیستم های سرمایشی ارتقا یافته و کارکرد آن‌ها نیز بهبود می برج خنک کننده 20 تن یابد. تعمیر و حفظ برج خنک کننده چطور انجام می شود؟ تکنسین های تعمیر و محافظت پرکننده انتقال حرارت را مورد باز‌نگری قرار می دهند تا درصورتیکه رسوب بیش از حد یا این که رسوب بیولوژیکی در آن ها تشکیل شده است، پرکننده را تمیز یا این که بده بستان کنند. 6. ایمنی محورها و کوپلینگ و کشش و نیز راستایی تسمه های V صورت را بازدید کنید. همینطور اجزای مکانیکی مطابق راهبرد سازنده به بازرسی معمولی احتیاج دارا هستند تا مطمئن شوند که به درستی روانکاری، سطح یا کشش شده اند. سیستم های لوله که اجزا را به دیگر اجزای HVAC وصل می نماید می تواند مشکلاتی را ساخت کند. خراب شدن سیستم حفاظتی با در اطراف اتصالات و درزها باعث می شود که سینی های پخش کننده را رها کند. زمانی که یک قطعه خراب میشود فقط آن قطعه را ردوبدل می کنند، و هنگامی که یک قطعه قریب الوقوع در شرف خراب شدن است آن را برای انجام تعمیر به کارخانه های مخصوص برده یا مهم شخصی برای تعمیرات تماس می گیرند.