قوانین رانندگی در سراسر اروپا چیست؟

در صورتی که دچار خرابی وسیله نقلیه یا بقیه مورد ها حتمی غیر تهدید کننده جانی هستید، خوبتر میباشد حیاتی پلیس محلی یا این که گشت ایالتی تماس بگیرید. 22B-(1) وزیر امور خارجه در رخ درخواست، تیم آزمایشی (از طریق الکترونیکی یا این که وسایل دیگر) را به جهت هر منشا اعطا کننده مربوطه ارائه خواهد کرد. 3) دارای رعایت بند (4)، پس از اخذ چنین جزئیاتی، شخص منصوب می بایست تاریخ و دوران انتصاب را به منشاء مربوطه اعطا کند. بند (10) به وسیله SI تصحیح شد حوادث ترافیکی عابر پیاده عمده در هنگام عبور عابرین از جاده اتفاق می افتد. روشن شدن سمت راست قرمز رنگ مجاز می باشد مگر این که اساسی علامتی محدود شود. در صورتی که لبه ماشین به رنگ زرد یا این که قرمز‌رنگ رنگ شده باشد یا محل بوستان حیاتی خطوط مورب سپید معلوم شده باشد، پارک در همین نصیب ممنوع است. علامت ها توقف: در هر تابلوی ایست، باید قبل از خط سپید تماما توقف کرده و تسلیم ترافیک شوید. تابلوهایی حیاتی کناره قرمز‌رنگ و وسط سپید به همین مضمون‌ است که هیچ وسیله نقلیه ای از هر گونه مجاز نیست. چراغ راهنمایی: در صورتی که علامتی وجود ندارد و صرفا چراغ قرمز رنگ چشمک می زند، باید متوقف شوید و قبل از ادامه به ازدحام تسلیم شوید (معادل نماد ایست). قبل از این که به راست بپیچید می بایست توقف نمایید و تسلیم ازدحام شوید. اگر علامتی وجود ندارد و فقط چراغ زرد رنگ چشمک می زند، می بایست شتاب خود را کم کنید و حساس احتیاط پیش بروید (معادل آرم تسلیم). دوربرگردان: افرادی که وارد عرصه می شوند بایستی تسلیم کسانی شوند که قبلاً در دوربرگردان رانندگی می کردند. به جهت کسب دیتاها بخش اعظم در مورد اجاره اصلی Sixt و رانندگی در اروپا، به ورقه کرایه ماشین اروپا ما نگاهی بیندازید. صفحات Sixt Driving Tips نگاهی عمیق به مقررات رانندگی به جهت هر مرزوبوم در اروپا (و فراتر از آن!)، به علاوه توصیه‌های مفید و نکته ها مازاد به جهت هجرت شما ارائه می‌دهد. تقاطع در میان رانندگی در لاین چپ به سمت راست میان بریتانیا و اروپا مسائل را پیچیده خیس می کند. گواهینامه رانندگی انگلستان به جهت رانندگی در اروپا آیتم نیاز است. روشن ترین تفاوت فی مابین بریتانیا و ایرلند و رانندگی در بقیه اروپا این است که مجموعه کشورها اروپا در سمت راست جاده رانندگی می ادامه مطلب کند. در تحت خلاصه نگاه پرسرعت و محاسبه لیست رانندگی ما برای قوانین حیاتی رانندگی و جاده و الزامات رسمی به جهت رانندگی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و موردها دیگر آمده است.