چگونه صدای شاتون ،گژنپین ،سوپاپ و پیستون موتور را تشخیص دهیم ؟

علاوه بر ماشینهای دارای سیستم تایمینگ متغیر ، همین شیارها سبب می شوند زمانی که تسمه تایم پاره شود ( درباره تسمه تایم نیز در بخش سیستم تایمینگ نگارش شده ) و زمان بندی سوپاپ به هم بخورد ، از برخورد سوپاپ به پیستون پرهیز شده و از ساخت خسارات شدید دوری کند. علت ساخت این صدا غالباً خرابی مدل موتورها ، ملحقات موتور یا این که اجزای سیستم تخلیه می باشد . در رخ بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا وقتی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در نتیجه سر پایینی تراز فشار گیر اهمیت دارای جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این زمان تراز فشار گیر حیاتی به طور تمام حساس جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی میباشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه این کار موتور آرام تر فعالیت می کند و تداوم پیستون ارتقا پیدا می کند.زدن پیستون غالبا تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آنان ساییده شده و دامنه پیستون آن‌ها ساییده و یا این که شکسته شده است. درصورتیکه تعداد پیستونها ارتقاء پیدا کنند، بلوک سیلندر نیز ارتقاء پیدا می‌نماید و میل لنگ ماشین هم اهمیت دقت به این که سیلندرهای ماشین چه میزان است، قابلیت و امکان این که پذیرش شاتون چقدر باشد را خواهد داشت. این به جهت رینگ بالا بود به جهت رینگ زیر هم همینطور ترازو گیری می کنیم . به جهت ترازو گیری مقدار لقی از فیلر استفاده میکنیم . ماشینکاری : اهمیت بهره گیری از خودرو آلات CNC، امکان ماشینکاری و ساخت هر جور پیستون تا قطر mm 500 در شرکت آذران پیستون (APMCo) آماده شده است. کلیدی دقت به حرکت پیستون و برخورد آن اهمیت دیوارهی سیلندر قطعهای به نام بوش در میان سیلندر و پیستون قرار می گیرد که ضربات احتمالی پیستون را کنترل کرده و بهراحتی قابلیت و امکان بده بستان داراست و احتمال تعمیر و ردوبدل پیستون را به دستکم میرساند. در دست گرفتن نهائی : کلیه محصولات بصورت 100% کنترل ابعادی و هندسی می گردد. در هرمورد از فرایند فوق در اختیار گرفتن ابعادی بوسیله دستگاههای تست و اپراتورها انجام می شود. در این وضعیت اصلی حرکت دوباره پیستون، مایع پس از بسته شدن دریچه ورودی، از روزنه خروجی حیاتی فشار خارج می شود. علل دیگر ساخت این صدا عبارتند از : لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گهگاه پس از پر‌نور شدن موتور ، یا این که آنگاه از گرم شدن آن ، صای تاپیپ جدا می شود . زمانی که پیستون شروع به حرکت می کند، نخست روزنه خروجی به وسیله نیروی ایجاد شده از جریان و مکش، بسته می شود و آن‌گاه از روزنه ورودی، مکیده شدن مایع به باطن سیلندر را خواهیم داشت. از آنجا که پمپ پیستونی، دبی پایین ولی فشار بالایی دارد، اما می اقتدار آن را دارای اعتنا به دسته به کار گیری تغییر داد. رینگهای تازه را به این برهان اصلی ضخامت کمتری میگیرند، تا گرمای کمتری را به خودش جذب کند و خراش کمتری به جداره سیلندر بیندازد. رینگهای براساس محل قرارگیریشان در پیستون و کاری که انجام ارائه می کنند به دو جور رینگهای متراکم و رینگهای روغنی تقسیم میشوند. این ها بزرگ و سنگین هستند و عموماً در موتورهای دیزلی کاربرد دارند. دسته های آلومینیومی در ماشینهای سواری، کاربرد بیشتری دارند، چرا که آلومینیومی ها، سبک میباشند و اقتدار انتقال حرارت بیشتری دارند. در حالت کلی حداکثر مقدار خلاصی فی مابین حلقه و پیستون قریه صدم میلی متر است و در صورتی که از 0.10 میلیمتر خلاصی بخش اعظم باشد، بایستی بیستون یا حلقه ردوبدل گردد. علل زدن پیستون عبارتند از : کافی نبودن روغن ، ساییدگی قطع سیلندرها ، ساییدگی پیستون ها یا شکستگی دامنه پیستون ، خلاصی مازاد میان پیستون و حجدار سیلندر خمیدگی شاتون ها . سپس بایستی موتور را یک سری به دور بگردانید تا روغن از کنار رینگ ها عبور نماید و آن‌گاه از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن نمایید . شیارهای رینگ نباید ساییده شده باشند، و باید بررسی کنیم که بازی محور گژن پین و بوش گژن پین بیش از حد نباشد، و لقی نداشته باشد. درصورتیکه ظواهر آن عالی به لحاظ رسد و حتی اندازههایی که گفتیم عالی باشد بهتراست که دست‌کم از یک دست حلقه نو به کار گیری کنیم . مواد بکار رفته در پیستون، آلیاژ مخصوصی از آلومینیوم و یک‌سری عنصر فلزی است که طی فرایند متفاوت و اهمیت رعایت استانداردهای جهانی نظیر ISO/TS 16949 تبدیل به محصولات قابل ارائه به مشتریان می گردد. در آخرین مرحله از مراحل تولید، گونه های پیستون های بنزینی و دیزلی کلیدی به کارگیری از قلع و گرافیت به روش پاششی یا این که چاپ سیلک پوشش دیتا می شوند. در بعضی از موتورها هنگامی سرعت ماشین به ۴۸ کیلومتر در ساعت می برسد ، این صدا خوب تر شنیده می عکس از پیستون شود . فرکانس این صدا متساوی شتاب دورانی چرخ ها بوده و از میل گاردان کوچک از سوی چرخی به گوش می رسد که فراوان گشاد کرده باشد و باید هر چه زودتر تعویض گردد .