: اسید فرمیک

اصولاً فرمیک اسید به تیتر ماده حافظ و ضد باکتری در خوراک دام استعمال می شود. در این صنعت اسید فرمیک اکثر به تیتر افزودنی غذایی گزینه استفاده قرار می گیرد و اغلب به خوراک دام و سیلوها اضافه می شود. معایب اقتصادی روشهایی که قبلاً از آنها به کارگیری میشد ، سبب ساز به توسعه و گسترش فرآیندی شد که اختصاصی تولید اسید فرمیک سوای محصولات جانبی نامطلوب بودشد. مورچه ها اسید فرمیک را برای اهداف حمله و دفاع ترشح می کنند. مورچه های چوبی از می توانند این ماده شیمیایی را بر روی طعمه خویش یا برای دفاع از آشیانه اسپری کنند. این ماده در متابولیسم ترکیبات تک کربنی شرکت می کند و ممکن میباشد کربن آن در گروه های متیلی که ذیل ترانس متیلاسیون میباشند ظاهر شود. اسید فرمیک به ادله نقش تمامی جانبه آن در زندگی و طبیعت، ماده ای بسیار جذاب است. فرمیک اسید یک جز طبیعی در جو می باشد . همین ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی میباشد و به طور طبیعی واقعه می افتد ، به ویژه در بعضا از مورچه ها . اولین سنتز فرمیک اسید بوسیله شیمی دان فرانسوی جوزف گی لوساک شکل پذیرفت که او از اسید هیدروسیانیک به عنوان ماده نخستین استعمال کرد. در سال 1855 شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم مارسلین برتلوت، اسید فرمیک را دارای استفاده از منوکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه گزینه به کار گیری قرار میگیرد. اسید فرمیک یک ادغام شیمیایی کاربردی می باشد که حساس اسم های دیگری همچون متانوئیک اسید ، هیدروژن کربوکسیلیک اسید ، فولیک اسید و فورمیک اسید هم شناخته شده می باشد . در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم مارسلن برتولو فرمیک را اصلی به کارگیری از مونواکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه گزینه به کارگیری قرار میگیرد. با این وجود ، تقاضای صنعتی این محصول بخش اعظم از آن است که بتوان آنرا به همین طرز تهیه و تنظیم کرد ، بدین ترتیب راه و روش های تولید مخصوص تولید شده ترکیب فرمیک اسید است. اسید فرمیک به علت خواص ضد باکتریایی که دارد، از آن به عنوان حفظ کننده ی آنتی باکتریال استعمال می کنند. همچنین در نیش و گزش بخش اعظمی از حشرات از جمله زنبورها و مورچه ها وجود دارد که از آن به تیتر یک عمل دفاعی شیمیایی به کار گیری می کنند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت اسید فرمیک گرید صنعتی.