انواع روشهای تصفیه فاضلاب

مهم توجه به خشکسالیهای اخیر و بحران نبود آب در جمهوری اسلامی ایران برای تصفیه فاضلاب بهداشتی و بالا بردن کیفیت آآب از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده میکنند. پکیج تصفیه فاضلاب دفنی دستگاهی میباشد که فاضلاب خروجی از ساختمان های اداری، مسکونی و کارخانجات صنعتی را می‌گیرد و طی یک روند هوازی و از طرز دمیدن هوا به جهت باکتری های در درحال حاضر پرورش همین پساب را به آبی زلال و بی بو و بی رنگ تبدیل میکند. چه این فاضلاب حاصل خدمت های بین راهی جاده ها باشد و یا این که سرویس های یک کارخانه یا این که نمایشگاه در میان المللی. تراز دوم ، یک مراحل بیولوژیکی که 85 درصد یا عمده از مواد آلی موجود در فاضلاب را در مقایسه دارای سطح اول که حدود 50 % را حذف می کرد ، از تصفیه ی فاضلاب های شهری میان می برد. به جهت برآورده کردن آن ها شهرها و صنایع به طور معمول اهمیت تصفیه ثانویه اقدام به بهبود و استانداردسازی میزان مرغوب بودن فاضلاب می شوند و در بعضی از موارد هم از طرز تصفیه پیشرفته به جهت از در بین بردن مواد آلی و بقیه آلاینده ها به کارگیری می شود. پکیجهای تصفیه فاضلاب بهداشتی از مخزنهای مضاعف بزرگی تشکیل شدهاند که در برابر مواد خورنده موجود در فاضلاب مقاوم باشند. این مواد شوینده در اثر ورود به طبیعت محفظه زیست را آلوده و کثیف می‌کنند و از طرفی سبب هدر رفتن حجم دوچندان بالایی از آب و انتشار باکتریهای واگیردار و شیوع بیماریهای مختلف میشوند. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به جهت حذف آلایندههای موجود در فاضلاب بهداشتی ایجاد شده در مجتمعهای مسکونی، کارواشها، هتلها، ترمینالهای مسافربری، مراکز آموزشی، نظامی و غیره کیفیت فاضلاب را تا ترازو استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست ارتقا میدهد. در همین طرز پکیجهای تصفیه فاضلاب بهداشتی را در تحت زمین مدفون می کنند تا به زیبایی گوشه و کنار به کار گیری شده آسیبی وارد نشود. کمترین ارتفاع بستر لجن 1.5 متر می باشد بنابراین کمترین ارتفاع ممکن راکتور 4 متر است تا فضای کافی به جهت بستر لجن، ابر لجن و جداکننده GLS وجود داشته باشد. به جهت کارگزاشتن و راهاندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی سه شیوه تصفیه خانه فاضلاب عجب شیر گوناگون وجود دارد. به عنوان مثال ارزش ساخت پکیجی که استاندارد آبیاری فضای سبز را برآورده کند مناسب خیس از پکیج تصفیه فاضلابی خواهد بود که رسیدن به استاندارد تخلیه به آبهای سطحی را برآورده نماید.