انواع شیر فشار شکن و شیر اطمینان

چون سیالی که به جهت کنترل فشار به نصیب فوقانی شیر برده می شود در یک لوله فراوان رشته رشته جهت دهی می شود؛ پس چنانچه سیال عبوری باطن سیستم مهم ذرات کوچک و ناخالصی باشد، مجرای نازک در اختیار گرفتن فشار در گیر گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از عمل می افتد برای پیش گیری از این گزینه در شروع ورودی به قسمت کنترل، از یک صافی به کارگیری می شود. شیرهای اطمینان کلیدی انجام تعدیل فشار وظیفه حفاظتی دارند، به این معنی که زمانیکه فشار سیال ورودی به آنان از میزان مشخصی بالاتر برود، بصورت اتومات فعالیت کرده و سوپاپ آنها گشوده می شود و اهمیت تخلیه سیال، فشار را به مقدار استاندارد رسانده و از خطراتی از قبیل انفجار در مخازن بسته پرهیز می نمایند و در نهایت اهمیت رسیدن فشار به میزانی کمتر از ماکسیمم فشار شیر اطمینان مورد استفاده، شیر دوباره بسته می شود. این تجهیزات، وظیفه دوری از وارد شدن فشار بیش از حد، در مخازن و کاهش فشار در مدار هیدرولیکی را بر عهده دارند. شیر فشار شکن پیلوت دار به طور معمول به جهت بارهای بزرگتر که نیاز به کنترل فشار دقیق دارا‌هستند به کارگیری می شود. انتخاب گونه شیر فشار شکن به جهت این سرویس ها بر شالوده دقت در اختیار گرفتن آیتم نیاز است. همانطور که میدانید، پیش نیاز مهم در انجام هر کار، داشتن دیتاها مطلوب از آن مسئله است. شیرهای فشار شکن، به سیالات و گازهای زیر فشار، این اذن را می دهند که از شیوه یک روزنه یا گلوگاه ثانویه، به بیرون از سیستم، سوق دهی شوند و به‌این طریق، فشار عملیاتی را در محدوده مناسب و ایمن محافظت می کنند. وقتی جریان از محل ورود وارد شیر می شود در آغاز مقداری از آن جهت اندازه گیری فشار به نصیب پایلوت شیر فشار شکن عیوض سوق دهی می شود. بدنه این شیر ها به رخ افقی و یا این که متمایل طراحی می شود و اساسی یک تهیه و تنظیم کننده که پایلوت نام دارد، هستند. این شیر اهمیت پایلوت بوده و بطور مستقیم شیر را بکار انداخته و فشار را کمتر می دهد و برای در دست گرفتن فشارهای بالا مورد به کارگیری قرار می گیرد و خود مهم دو دسته پیستونی و دیافراگمی است. شیر فشار شکن مهاب آب ایرانیان جهت کاربرد و به کارگیری در در اختیار گرفتن و کمتر فشار آب تا دمای 80 سکو سانتی گراد و ایجاد فشار ثابت و استوار در خروجی دارای وجود فشارهای ورودی گوناگون از 2 تا 16 بار مورد استفاده قرار می گیرد. شیر های فشارشکن کاربرد گسترده ای در سرویس ها توزیع آب خانگی و صنعتی و سیستم های حفاظت از آتش پیدا می کنند. فشار شکن آب نقش مهمی در مراقبت از سیستم در برابر یخ زدگی و چکش آب دارااست و در تجهیزات چگالشی ذیل کنترل تعدیل شده ، امکان تخلیه جاذبه را مهیا می کند . در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم شیر فشار شکن پنوماتیک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.