دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

قطعهای در دو طرف انشعاب کانالهای هوارسانی که در بعد ها معلوم و استاندارد را روزنه هوا گویند. دریچه های کلاف پهن اهمیت محدودیت ابعادی می باشد چون بازشو سقف بایستی 7 سانت از بعد ها پشت دریچه اکثر باشد و همینطور شبکه متصل شونده به پشت روزنه می بایست 2 سانت بالاتر از مرحله پایین سقف تمام شود لذا جهت از در میان بردن حصر های فوق می توان از روزنه های سقفی کلاف بدور گشوده به کار گیری نمود. گردش هوای ساختمان به شکل یکسان. روزنه هوای سقفی وظیفه گردش هوا در محیطهای سربسته را دارد. در همین مدل روزنه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای ذیل سقف منجر می شود روزنه حرارت و سرعت هوای ترکیب سریعاً متعادل شود. آیتمهای بعدی شامل نوع و نوع آن و آنگاه به دوران ایجاد و کیفیت رنگ بستگی میباشد. دریچه هوای سقفی به انواع روزنه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای مختلف تقسیم شده است. همین دریچه ها جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مطلوب بوده و قابلیت و امکان تولید در انواع یک الی چهار طرفه جهت تولید الگوی جریان مد لحاظ طراحان را دارا می باشد. در شکل استفاده از دیفیوزر، بضاعت تامین جریان هوای رفت را دارد. جهت نصب روزنه سوراخ پیچ هایی بر روی فریم درنظر گرفته می شود و دریچه از روی قاب در محل گزینه لحاظ پیچ می شود. این دریچه ها برای دهش، برگشت و یا این که تخلیه هوای محفظه تهویه شده مورد به کارگیری قرار می گیرد. روزنه های سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربری های مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته کارگزاشتن در سقف طراحی شده اند. دریچه سقفی ثابت تنظیم هوا به آسانی روی شبکه چهارگوش و یا توسط یک تبدیل بر روی کانال گرد قابل نصب هستند. روزنه سقفی چهارطرفه نیز می تواند جهتِ دمشِ و نیز جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که به جهت مکش بکاربرده می‌گردد لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاشتن شود و هم میتواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه بایستی به وسیله یک باکسِ رابط یا طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت خرید دریچه سقفی.