در تهیه کفش به چه نکاتی توجه کنیم. کفش خوب چه خصوصیاتی دارد

کسی که استعداد این فرمان را داشته باشد چنانچه کفش تنگ بپوشد، زیرا شست پا به طرف خارج و انگشتان دیگر انحراف پیدا میکند، احتمال برجسته شدن بونیون و درد آن و کجی شست پا که به آن هالوکس والگوس میگویند اکثر میگردد که در بعضا مواقع زیاد دردناک است و سبب ساز به کار جراحی خواهد شد. در انگلیسی به همین سبک sport یا athlethic میگویند درحالی که ما اسپرت را بمعنی دیگری به کارگیری میکنیم. یک جفت کفش سبک دارای پاشنه کوتاه که به جهت مسافتهای کوتاه و دوهای سرعتی طراحی شدهاند. برندهایی پر اسم و رسم نظیر Levi’s و Abercrombie & Fitch از روش دستی به جهت طراحی شلوار زاب دار به کار گیری می کنند. ولی در صورتی که می‌خواهید بهعنوان دوندهای حرفهای کار کنید، بهزودی متوجه میشوید که تهی دست یک کفش تخصصی برای دویدن خواهید بود. آیا تا درحال حاضر کفشی داشتهاید که خیلی کوچک، خیلی بزرگ، خیلی پهن یا این که خیلی کفش کتانی فشیون رشته رشته باشد؟ به جهت مثال، افزایش وزن سبب ساز میشود که پاها یه خرده پهن شوند. اندازهی کفش نیز اساسی است، هیچ زمان یک کفش تنگ یا گشاد گزینش نکنید، هردوی آن‌ها سبب ساز اذیت شدن پاها می شود. گروه نازدونه همواره ارائه محصولات اصلی بیشترین میزان مرغوب بودن و ارزان ترین قیمت ها دارای سود بسیار ذیل را سرلوحه خویش قرار داده هست که با ارسال به سراسر مرزوبوم اهمیت بیشترین سرعت ممکن در سرویس شما نیز میهنان عزیز می باشد. در در میان اشکال متعدد همین کفش ها، کفش چرم از محبوبیت و میزان مرغوب بودن کفش کتانی ست بالاتری برخوردار است. کف پا اکثر به سمت درون متمایل هست که منجر ایجاد آسیبدیدگی میشود. چرا باید کفشی را تهیه و تنظیم کنید که در نصیب پاشنه کلی مواد در ساختن آن بهکار رفته، درحالیکه همین قسمت، مدت دوران کمتری اهمیت زمین تماس دارد. در انواع بیماری های پا ممکن هست نیاز داشته باشیم به کفشی دارای ویژگی های خاص بپوشیم. آیا نصیب بیرونی پاشنه عمده با زمین تماس پیدا می‌نماید یا این که قسمت جلویی کف پا؟ دویدن شامل یک سری حرکات تکراری در ماهیچه ها پا می باشد که از پاشنه تا نوک انگشتان پا ادامه پیدا می‌نماید و باعث می شود که وزن بدن به سمت بالا و ذیل حرکت کند.