در مشاورین املاک آ ب آ

فارس: در طول برهه زمانی حکمرانی کشور، خلا اطلاعات و آمار که راستا با سیاستگذاری تلقی میشود، وجود داشته و همین پدیده نقش قابل توجهی در زمینه اتخاذ تصمیمهای خطا بازی کرده است، یکی از همین اطلاعات در حوزه بازار مسکن و لزوم جمعآوری آمار راستا سکونت مردم است، به نظر شما خلا سامانه ملی املاک و اسکان چه نقشی در حالت اسف توشه بازار مسکن ایفا کرده است؟ کلیدی وجود کاشانو دیگر نیازی به استعمال از سرویس ها سایر وبسایتهای شبیه ندارید. مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره موقعیت بازار مسکن پس از توافق وین میگوید: ما بایستی بدانیم که اساسی همت مسوولان، احتمال اینکه ارتقاء قیمتی در حوزه مسکن داشته باشیم، وجود ندارد. اصلی ارتقا این هزینه و ریسک، تعداد قابل توجهی از همین واحدهای مسکونی یخ‌زده شده به بازار عرضه خواهد شد. به گزارش برنا؛ بلاتکلیفی بازارهای کشور‌ایران بیش از 1سال میباشد که ادامه دارد. به طور کلی راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان تجربه دور و درازی در مرز و بوم داراست و در سال 94 در قالب ضابطه مالیاتهای مستقیم مطرح شد، ولی کندی کار در حوزه ساخت همین سامانه و رخنه فعل وزیر کهن منش و شهرسازی عملا به فراهم نشدن همین زیرساخت ختم شد. از طرفی به خاطر کمیابی زمین، و فشار تقاضای سرمایهای، قیمت زمین و مسکن بیش از ترازو افزایش مییابد، همین دستور در ارتقاء قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارااست و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، نمیتوانند وارد بازار خرید مسکن شوند، لذا مسکن از کالای مصرفی بیرون و به رخ کالای سرمایهای تبدیل میشود. در حقیقت وقتی که یک تقاضای مصرفی اصلی 100 میلیون تومان اقتدار خرید کردن یک واحد مسکونی را دارد، اصلی جولان تقاضای سرمایهای ارزش این مسکن در مراحل دلالی به 500 میلیون تومان ارتقاء پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید کردن واحد مسکونی ندارد. مهم توجه به این که بعضا از مردمان برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا این که بازدهی گزینه نظرشان کسب نمیشود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن بر روی میآورند تا هم قیمت پول شان مراقبت شود و نیز عایدی برایشان کسب شود، لذا تقاضای سرمایهای در بازار مسکن رخ میگیرد. بر شالوده نهایی داده ها موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد تحلیل شده و 70 درصد تقاضا در همین بازار دارای ارتباط کلیدی انگیزههای نگهداری سرمایه است. در این راستا یک عدد از اساسیترین سیاستهای آیتم به کار گیری برای پرهیز از جولان تقاضای سرمایهای، به کار گیری از مالیاتهای تنظیمی مثل مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت املاک اندیشه برتر.