دمپر هواساز گردِ پروانه ای

دمپر ضد آتش موتوری (دمپر آتش موتوری) کاربردی شبیه به دمپرهای آتش فیوزی دارا هستند با همین تفاوت که به جای مکانیزم فیوز و فنر برای بستن پرهها در موقعیت آتش از موتور الکتریکی استفاده میشود. از دیگر کاربردهای محرک الکتریکی دمپر در سیستم HVAC هستند. معمولا یک محرک الکتریکی دمپر به یک سیگنال کنترل و یک منشاء انرژی نیاز دارااست که مهم به کار گیری از یک سیگنال ولتاژ پایین، دمپر را در هر نقطه گزینه نظر، تماما باز، کاملا بسته و یا این که ما میان باز و بسته قرار دهد. عملکرد دمپر می تواند به شکل دستی و یا اتوماتیک باشد. دمپرها به وسیله ی حرکت یک‌سری پره، حیاتی یک سیستم به هم پیوسته، به وسیله اهرم های خاصه، در دو طرح یکی از دستگیره دستی و دیگری موتور الکتریکی قابل سوق دهی می باشند. این جور دمپر قابلیت تنظیم دستی و تنظیم اتومات را داراست که دمپر دستی توسط یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده کنترل و بکار گرفته می‌شود و دمپر خودکار هم حساس استعمال از موتور الکتریکی جهت تهیه هوا توسط سیستم مرکزی و یا اتوماسیون ساختمان در اختیار گرفتن میشود. دمپر در بین نتورک برقی می تواند در شبکه اسپیرال یا کانال گرد دارای درز طولی در دو بخش شامل خط اصلی مجرا و همینطور پشت روزنه ها استفاده شود. چهارچوب فریم ها به گونه ای طراحی می شود که موقع کارگزاشتن و جابه جایی در گیر جراحت نشود و همچنین ضخامت و جور آن متعلق به مدل دمپر قابل تغییر‌و تحول بوده چون پره ها می بایست به راحتی بتوانند گردش کنند و فریم هم از نظر استحکام آیتم تایید باشد. موتور دمپر وظیفه تغییر وضعیت دمپر هواساز را بر عهده دارد. موتور الکتریکی امکان فرمان پذیری از تابلو آتش نشانی دارااست و این امکان را به کاربر میدهد که بتواند در شرایط گوناگون مسیرها و زونهای مختلف را مسدود یا گشوده کند. همینطور بعضی مدلهای موتور دمپرها با نوعی فیوز یا این که سنسور الکتریکی هستند که دارای نصب روی جداره کانال در نزدیکی دمپر، هنگامی که دمای شبکه به نزدیکی ۷۰ درجه سانتیگراد میرسد؛ امر بسته شدن به موتور دمپر ارسال میکنند. دمپرهای ضد حریق همچنین می توانند پس از دریافت یک سیگنال الکتریکی از یک سیستم اعلام حریق کلیدی به کار گیری از سنسورهای دود یا حرارت بسته شوند. محرک الکتریکی دمپر یکی از اهمیت ترین تجهیزات کنترلی در سیستمهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) است. محرکهای الکتریکی در سیستمهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع ، دمپرها را کنترل میکنند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت دمپر نتورک هوا.