راهنمایی جوشکاری استیل (جوش استیل) با الکترود

جهت جوشکاری ورق استیل ۴۰۹ دارای نحوه میگ اهمیت گاز حافظ آرگون-اکسیژن مفتول غیر استاندارد AM363 (با ۴ % نیکل اضافه نسبت به فلز پایه) به عمل میرود که جوشی اصلی ساختار مارتنزیتی قلیل کربن و مقاومت خوب به شکاف ساخت میکند. استفاده از اندک کربن در نوع 309 L در برند PHILARC مقاومت بیشتری در برابر خوردگی بین دانه ای دارد. در تحت داده ها بیشتری در خصوص هر سایز بدست آورید. همواره کلیدی توجه به کمپانی تولید کننده ، اطلاعاتی در خصوص هر الکترود صادر می گردد. در پروژه های تعمیر و ایجاد و ساز به وسیله جوشکاری استنلس استیل، قطعاتی را دارای نیز مخلوط می کنند. اصلی اعتنا به اثرات مثبت و منفی فریت آزاد که در بالا ذکر گردید، بایستی عدد فریت مناسبی را جهت حصول میزان بهینهای از مقاومت به شکاف و خواص خوردگی یا حرارتی معین نمود. همین دسته پوشش از دسته شالوده رتیلی می باشد و به جهت قطبیت (ac) و (dc) قابل به کار گیری میباشد و در کل حالات جوشکاری (مستقیم، سربالا، مایل) گزینه به کار گیری قرار می گیرد این دسته پوشش مقاومت به سوراخ گرم را بالا می موفقیت و برای جوش فولاد زنگ نزن قابل استفاده است و قوسی پایدار به وجود می آید. طراحی شده است. سرباره ی ساخت شده از دو مدل دیگر سبک خیس است و در کل حالات جوشکاری استعمال می شود. به کارگیری از جریان بالا موجب صدمه زدن به فلز شالوده می شود. از دیگر مزایای همین جور الکترودها آزاد شدن دمای بالا در اثر سوختن هیدروژن و اکسیژن هست که باعث ارتقاء دمای حوضچه ی مذاب است و در نتیجه باعث به نفوذ بیشتر جوش هم می شود. برای جوشکاری ورق استیل آستنیتی و کربن استیل یا این که آلیاژی که در دمای زیر ۵۰۰ مرتبه کاربرد دارند فیلرهای آستنیتی مطلوب می باشند. در واقع به کارگیری از 309L فیلارک برای قسمت هایی که از فولاد آستنیتی استفاده گردید ، قادر به به کار گیری در الکترود برای جوش استیل ساختمان نیز هستید.