راهنمای درج آگهی در ایستگاه

تریبون پلتفرم نشر آگهی هست و همت مینماید مقرونبهصرفهترین قیمتها را در اختیار کسبوکارها قرار دهد و پکیج های رپورتاژ اطلاع رسانی ویژهای طراحی کند. رپورتاژ آگهی یک عدد از بهترین و مقرونبهصرفهترین روشهای تبلیغات، اطلاعرسانی و رابطه با مخاطب میباشد که حیاتی استفاده از آن یک تیر و دونشان میدهید. ارزش پکیجهای رپورتاژ آگهی در تریبون بر اساس تعرفههای قانونی اعلام شده از سوی رسانههای خرید رپورتاژ خبری و آگهی است ولی حیاتی خرید از وب سایت تریبون میتوانید از تخفیفهای مناسبتی تریبون هم بهرمند شوید و بسته به حجم و تعداد دفعات پیشنهاد رپورتاژ آگهی و رپورتاژ خبری از تخفیفهای بیشتری به کارگیری آگهی خرید مدیون مسکن نمایید. بر اساس آمار ارائه شده در سال 1399، نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران 39.8 % بوده است که این نرخ نسبت به سال 1398، 2.7 درصد کمتر داشته است. آزمون هم در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ کلیدی دقت به آمار ثبتنام کنندگان به شکل غیرمتمرکز و منطقهای برگزار می شود. در ضمن تبلیغات مربوط به ستون وسط صفحات، اعم از بالا، وسط و تحت می توانند حداکثر تا 3 مورد تبلیغ داشته باشند که تبلیغات بصورت اتوماتیک چرخش کرده و اکران دیتا می شوند. چاپ افست یکی از روش های مرسوم چاپ می باشد که از دیرباز تا کنون آیتم استفاده قرار می گیرد. شما میتوانید به جهت کالا یا این که سرویس ها تان عکسی نیزانتخاب کنید تا آگهی تان خوبتر مورد تماشا اعضا اطلاع رسانی سبز قرار گیرد. به جهت ارائه سرویس ها تهیه و تنظیم رپورتاژ اطلاع رسانی ، خبرنگار اعزامی رپورتاژ ادز مهم حضور در محل کارفرما به تهیه گزارش و تصاویر ارائه خدمت می نمایند. برای مشاهده مثال رپورتاژ اطلاع رسانی می توانید بر روی تصویر ذیل کلیک نمایید. روی پیوند نبی شده به آدرس اینترنتی کلیک نمایید. رپورتاژ هم از همین قاعده مستثنی نمی باشد و بایستی قدم به قدم بتوانید ساختار صحیح آن را از لحظه شروع تا نقطه نقطه نهایی و تایپ کردن کال تو اکشن (CTA) رعایت کنید.