سویق گندم – فروشگاه مصفی

نخود دیر تفت میخورد و در صورتی که به سویق تبدیل شود دیگر نفاخ نمی باشد و طعم مهربانی دارد. هر دو را اهمیت نیز آرد کرده، الک کنید و سوای روغن تفت دهید. برای صحیح نمودن سویق گندم در منزل باید به مدت 20 دقیقه یک پیمانه سبوس گندم را تفت بخشید و یک پیمانه آرد گندم را حدود یک ساعت بدون روغن تفت بدهیم و الک کنیم. سویق گندم یا این که آرد آن دوچندان به نیز شبیه هستند؛ البته تفاوتهای متعددی نیز دارا هستند که به راحتی آن‌ها را از هم مختلفی میکند. الکافى: امام راست گو علیهالسلام فرمود: سویق عدس، تشنگى را از در میان مىبرد، معده را تقویت مىکند، درمان هفتاد درد در آن است، صفرا را خاموش مىکند و داخل را سردى مىبخشد. امام درستگو علیهالسلام زیرا در کسى از خدمتگزارانش خون به جوش مىآمد، به وى مى فرمود: از سویق عدس بخور؛ چرا که جوشآمدگىِ خون را فرو مىنشاند و حرارت را خاموش مىکند. امام درستگو علیهالسلام: سویق خشک، زیرا ناشتا خورده شود، حرارت را خاموش مى کند و تلخه را فرو مى نشاند؛ امّا زیرا به روغنْ درآمیخته و خورده شود، این اثر را ندارد. امام درست گو علیهالسلام: براى مسمومیّت، دارویى سودمندتر از سویق سیب، سراغ ندارم. از هفت چیز، سویق می سازند: گندم، جو، کنار، سیب، کدو، دانه انار و شلغم. همین سویق با داشتن آهن زیاد به بدن شما کمک می کند تا از ابتلا به کمخونی شدید خودداری سویق مرسلین کند. عالی غذایی هست سویق اگرگرسنه باشی تورانگه می داردواگرسیرباشی غذایت را هضم می کند ،برای برسام (ورم پرده عفاف و حجاب حاجز) اثر گذار است و باتقوا به جهت آن می باشد که غذای بیمار باشد. از ویژگی های سویق ارزان بودن، در دسترس بودن و خاصیت شگفت انگیز آن در تقویت تن و معالجه بیماری ها است. گندم به دلیل اینکه طبع گرمی دارد، خواص متعددی به خصوص برای سردمزاجان آماده میکند.