عمل جراحی ژنیکوماستی + عکس و فیلم از مراحل عمل ژنیکوماستی

حساس این حال، مقداری خطر سرطان پستان در مردان در گیر به ژنیکوماستی ارتقاء ژنیکوماستی پزشک یافته است. همین هورمون سپس از بلوغ و اهمیت افزایش سن، کمتر می شود. از سوی دیگر هورمون استروژن که مسوول پرورش جنسی زنانه است، در تن مردان افزایش می یابد و اهمیت برهم میل کردن این توازن بافت سینه بزرگ و ملتهب می شود. درصورتیکه به نظر می رسد علت عدم تعادل هورمون ها باشد، به عنوان نمونه در بلوغ، پزشک به طور معمول به بیمار سفارش می نماید که این بیماری احتمالاً طی یک سال برطرف می شود. تومورها، به کارگیری از بعضا داروها، مصرف مواد مخدر و چاقی بیش از حد در بعضا از مواقع منجر برهم خوردن تعادل هورمون های تن می شود که ژنیکوماستی پاتوفیزیولوژیک را به وجود می آورد. گونه دوم ژنیکوماستی واقعی که در آن مؤلفه مهم ، بافت های غده تبارک شده و سودو مودینکومیا است که در آن سینه ها به ادله رسوب چربی در حوزه‌ پستان ساخت می شوند. اکثر از یک سال هست که به این عارضه در گیر هستند. اما در صورتی که همین مسئله در سنین بزرگسالی تولید شود، صرفا از نحوه جراحی، بازگشت به وضعیت طبیعی قابلیت و امکان پذیر است. اگر هر دو سینه درگیر شوند، ممکن میباشد یک سینه بزرگتر از دیگری باشد. با همین هم اکنون ، اگر ژنیکوماستی به خودی خود برطرف نشود، می تواند سبب به ناراحتی شود و پسران را به عنوان موردی برای اذیت یا زورگویی قرار دهد. تکنیکهای جراحی در مواردی که نیاز به برداشتن بافت غدد سینه یا پوست طولانی تر باشد توصیه میشود. داروهایی که برای درمان سرطان پستان و سایر بیماریها تجویز میشوند، ممکن است به جهت درمان ژنیکوماستی در برخی اشخاص موءثر باشند. نارسایی کلیه: تقریبا نیمی از کسانی اهمیت دیالیز درمان میشوند، به استدلال تغییرات هورمونی ناشی از نارسایی کلیوی دچار ژنیکوماستی میشوند. رخداد افتادن همین مورد قضیه در سنین تر زیر خیس شانس معالجه را بالا می موفقیت و در ۹۰ % مواقع سوای جراحی، سینه های آقایان به حالت طبیعی خویش بازمی گردد. همینطور یکی از از تومور های مضاعف تاثیرگذار در اختلالات هورمونی بدن، تومور آدرنال و تومور هیپوفیز بوده که همانطور که گفته شد، تعادل های هورمونی را بر نیز زده و آقایان را در گیر ژنیکوماستی خواهد کرد. بعضی از تومور ها در اندام ها نظیر تومور بیضه ( تومور سلول سرتولی) سبب به تولید ژنیکوماستی میشود.