فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

در همین سطح جای پیچ ها را روی کادر تعبیه می کنیم، زیرا پس از رنگ آمیزی دریچه ذیل فن کویل نباید به آن آسیب و خراشی وارد شود. حکِ جای پیچ روی ساختار فریم قطعا بایستی قبل از عملیات رنگ کاری بر روی سطوح دریچه دسترسی رشته کویل شکل پذیرد.زیرا در صورتی که بدینگونه فعالیت ننماییم، هرگونه پِرسکاری بعد از رنگ کاری بر روی سطح ها دریچه دسترسی فن کویل منجر زخم و خط و خش به ساختار قاب دریچه دسترسی رشته کویل میشود. شما می توانید با وارد نمودن فشار بر روی درب این محصولات، به آسانی آن را گشوده و بسته کنید. برای استحکام عمده درب دریچه تحت فن کویل و جلوگیری از تاب خوردگی یا دفرمه شدن درب روزنه زیر فن کویل بایستی در خطوط کناری درب دریچه زی حرفه کویل یک کناره ی ۱ یا ۵/۱سانتی ساخت نمود تا درب درفچه زی حرفه کویل به شکل مستحکم و مقاوم بر بر روی روزنه پایین حرفه کویل فعالیت نماید . از آنجایی که همین روزنه پایین حرفه کویل دارای درب وزنه ای طراحی شده است، در عاقبت فضایی به تیتر نگهدارنده درب روزنه پایین فن کویل در نظر گرفته می شود. هم اکنون زمانه ساخت درب روزنه زیرفن کویل لولایی آلومینیومی فرارسیده است.ابعاد درب دریچه تحت فن کویل تک گل لولایی از ابعاد داخلی فریم دریچه تحت فن کویل بدست می آید. ضخامت ورق روزنه تحت رشته کویل معمولی به طور عموم یک میلیمتر هست ولی درصورتیکه بعدها دریچه ذیل حرفه کویل بزرگتر از حد معمول باشد می توان از ورق ضخیمتر نیز به کار گیری کرد . همان طور که گفته شد، تعیین دوران تغییر تحول موقعیت سیستم دو لولهای، به ویژه درمناطقی که دمای هوای بیرون در ماههای بینابینی حیاتی نوسان همپا هست عمل مشکلی است. در ماههای بینابینی، در شرایطی‌که دمای هوای خارج مقداری سرد شود به قسمی که اتاق نیاز به گرمایش داشته باشد، شیرکنترل کویل سرد به طور اتوماتیک بسته می‌شود و المان الکتریکی آغاز به فعالیت میکند. گنجایش المان حرارتی کم میباشد زیرا تنها برای به کار گیری در ماههای بینا بینی که دمای هوای خارج فراوان سرد نشده است آیتم به کارگیری قرار میگیرد. در بعضا مکانها بهتر هست مدار الکتریکی مجزایی برای حرفه کویلها درساختمان درنظر گرفته شود. همین دستور در بعضی ساختمانهایی که شبها گزینه استفاده ندارند در مصرف انرژی صرفه جویی قابل ملاحظهای خواهد کرد. در صورتی هزینههای الکتریسیته مصرفی در محل کم باشد، استعمال ازاین سیستم ممکن است کاملا به صرفه باشد، چون در این موقعیت موتور منزل مرکزی گرمایش تماما حذف و یا این که به میزان متعددی کوچک میشود، در دست گرفتن این سیستم شبیه موقعیت قبل هست اهمیت این تفاوت که زمان نیاز به گرمایش، تغییر تحول حالتی در سیستم بر روی نمیدهد و المان حرارتی وظیفه گرمادهی به اتاق را حتی در زمستان برعهده خواهد داشت. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت دریچه رشته کویل ام دی اف وب وبسایت خود باشید.