فواید شنا کردن: ۱۲ خاصیت اعجاب انگیز شنا

شنا به جهت اشخاص حساس بیماریهای خاص مانند صرع و دیابت باید حتماً با ارزیابی همپا باشد. خب همین دقیقا همان اتفاقی می باشد که حیاتی شنا نمودن به جهت شما صورت میدهد. همین عضله سازی در ارتفاع روز به بالا نگهداشتنِ متابولیسم بدنتان یاری می‌نماید که نوعی دیگر از سوزاندن کالریِ ادامهدار در ارتفاع روز حلقه شناور بادی است. چنانچه ورزشی وجود داشت که هم عضله سازی و نیز چربی سوزی را هم‌زمان برای شما فراهم میکرد، شما چه کار میکردید؟ بعد از آن از اینکه تمرین پا و دست را به لطف یاد گرفتید باید آن دو را باهم مخلوط نمایید به این شکل که حرکت پا را آغاز و بعد از آن به آرامی حرکات دست ها را به آن بیش تر نمایید تا بدین نحوه حرکت دست و پای به طور همزمان دوچرخه را در کم آبی تمرین و تکرار نمایید. بعد از آن بایستی قلیل قلیل بتواند فارغ از یاری در آب رویکرد برود و تعادل خود را مراقبت نماید. چون پس از پایان این تمرین هم بدن شما هنوز حالت چربی سوزی خود را محافظت می کند و کماکان متابولیسمش بالاست. چگونه موقع شنا کردن کالری سوزی را اکثر کنم؟ تمرین پرفشار اینچنینی اساسی استراحت کوتاهمدت (سبک تمرینی هیت یا این که HIIT) عمده از هرچیزی بر روی توان قلبی-عروقی شما تأثیرگذار است. در یک مثال برنامه تمرینی شما می بایست 50 متر شنای آزاد سرعتی انجام بدهید که به دنبالش 10 ثانیه حق استراحت دارید. به این مراد پس از هر اساسی که دستانتان را مثل صورت بالا در آب حرکت می دهید، صورتتان را به رخ زاویه دار تا جایی که دهن و بینیتان از آب بیرون بیاید بالا بیاورید، دقت داشته باشید که شما تنها از یک سمت بایستی این حرکت را انجام دهید؛ یعنی در یک چرخش دم انجام دهید و تا مجددا به آن جهت بچرخید بازدم انجام دهید. برای انجام همین تمرین آمادهاید؟ به جهت همین تمرین در حالی که هنوز در عمق ناچیز هستید، یک نفس عمیق بکشید و سر خود را به تحت آب ببرید.