قایق خورشیدی باستانی (+عکس)

قایق بادبانی در دجله و فرات استعمال نمی شد زیرا جهت چیره وزش باد همانند جهت جریان رود است. همین قایق های نی ای هنوز نیز در بعضا نقاط دنیا ساخته می شوند و گزینه به کارگیری قرار می گیرند. همین وسیله را به عنوان کشف قایق شمسی باستانی در مصر میشناسند؛ چرا که گفته میگردد این وسیله نقلیه، چندان نیز معمولی نبوده و به لحاظ میرسد میبایست دارای نگاهی با جزییات بیشتر آن را آیتم باز‌نگری قرار دهیم. صحیح نظیر بخش اعظمی از سازههای خیره کننده و غریب و عالی، همین قایق نیز یک پروژه هنری به شمار می رفت و قرار فقدان به عنوان وسیله نقیله آیتم به کارگیری قرار بگیرد. این قایق از طرح SWATH به کارگیری می نماید که در آن 2 هسته قدرتی درست در پایین مرحله آب غوطهور میشوند. می دانیم که آشوری ها در هزاره اول پیش از تولد از شناورهای بادی استفاده قایق بادی بچه گانه می کردند. پلیس اسپانیا در بیانیهای مطبوعاتی گفت همین قایقهای بادبانی در سواحل مراکش اقدام به بارگیری مواد مخدر میکردهاند و سپس مهم ورود به آبهای اسپانیا پیام درخواست یاری میفرستادهاند حیاتی این داعیه که زخم دیدهاند و توان ادامه مسیر را ندارند. مصریان باستان، ضمن محکم نمودن تختههای چوبی و قابهایی منحصر به کمک علف حلفا، نصیب کف همین کشتی را به صورت تخت ساخت کردهاند. او برای سر هم نمودن قطعات این کشتی، چند سال را صرف مطالعه مهارتهای کشتیسازی مصر کرد. آرم قایق نیز میتواند به معنای هجرت و دوری از منزل باشد، نیز به معنای بروز مشکل در تامین آسایش و راحتی. اورکا یا این که نهنگ قاتل می تواند طولی نزدیک به ۱۰ متر (به اندازه یک اتوبوس) و وزنی تا حدود ۶ تن قایق بادی گرد داشته باشد. همچنین بر اساس برآوردهای سازمان ملل، حدود ۹۶ هزار پناهجو در خاک یونان ساکن هستند. بر اساس گزارشهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ پناهجو در سال ۲۰۲۱ وارد یونان شدهاند که اکثر همین افراد از حیطه شمال شرقی همین مرز و بوم که دارای ترکیه نیز مرز می باشد عبور کردهاند.