لیست مواد شیمیایی- لیست مواد شیمیایی صنعتی – لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

خطرناک ترین صورت مواد شیمیایی، آلاینده های آلی استوار (POP) میباشند که یک خلل جهانی میباشد که فقط در مرحله فی مابین المللی قابل حل است. جمهوری اسلامی ایران به جهت صنعتی شدن بر مغایر اکثری ازکشورهای جهان به آلاینده های صنعتی نیازی ندارد و می تواند دارای امکانات خدادادی خود اصلی قلیل ترین هزینه و دستکم آلایندگی صنعتی به یک مرز و بوم صنعتی نمونه تبدیل شود به شرط آن که، خود را در رقابت کلیدی سایرین قرار ندهد و حساس فکر امکانات داخلی به جهت گسترش خویش و سازندگی کشورمان توسعه دهد. مواد شیمیایی صنعتی کشور ایران معمولا در انبار های تهران حفظ می شوند و دیگر شهر های کشور‌ایران به جهت خرید مواد شیمیایی سراغ تهران می روند، ولی ارسال این مواد به تمام شهر ها و استان های مرزو بوم به سهولت انجام می شود و خوشبختانه امروزه کلیدی پیشرفت هایی که صورت گرفته، خرید کردن مواد شیمیایی به راحتی رخ می گیرد. حتا در پاییز و زمستان پس از برداشت کالا اهمیت می اقتدار تا دو عصر دیگر رویش اردک و یا این که غاز را انجام اعطا کرد و ضمن کشت گیاها ن خانواده Legominus به پرورش حیوانات نیز یاری کرد. اصلی ازیاد گوشت اردک در باطن کشور، می اقتدار به تیتر یک متاع اصلی ارزش برای کشاورزان و کمپانی های تعاونی آنها مبالغ قابل توجهی را به آن ها کمک کند. اگر ما در هر کجای مرزوبوم از شمال گرفته تا جنوب، از شرق گرفته تا غرب زمین های کشاورزی را به سه نصیب آیش، کشت های یکساله و به بالا وکشت فصلی تقسیم کنیم، می توانیم حیاتی کاشت خانواده Legominus ( بقولات) در فصل رطوبی در زمین های آیش شده نیز به جهت تامین علوفه سبز و خشک حیوانات قابل بهره برداری، به کار گیری کرد و هم با برگرداندن آنها به تیتر کود سبز زمین را تقویت و خاک را تصحیح کرد و آنگاه مبادرت به کاشت گیاهان اهمیت کرد و یا در کشت های یکساله و بیشتر از یک سال ( باغات ) اهمیت کشت این گیاهان تقویت خاک، پرورش گوسفند و پرنده های خانگی تامین گوشت خانواده و یا حتا به جهت عرضه به بازار را سبب ساز شد. درخرداد ماه نیز می قدرت مجددا اقدام به کاشت شالی نمود. در کشورما کشور ایران مصرف همین مواد شیمیایی به صورت یک امر واجب در آمده می باشد و سازمان های کشاورزی پخش کود، مواد شیمیایی وسم به مقدار بسیارزیاد به کشاورزان را یک حرکت ارزشمند به حساب می آورند. سرزمین ما ایران نیز بایستی همگام اهمیت سایرکشورهای دنیا به محفظه زیست خود دقت بیشتری نشان دهد و آن را در الویت خاص قرار دهد تا از آلودگی هوای شهرهای بزرگ، ضایعات صنعتی، خانگی و مصرف بی خط مش مواد شیمیایی سوای عاقبت اندیشی در کشاورزی و صنعت، تخریب جنگل ها و انقطاع فضای سبز به بهانه های متفاوت در گوشه و کنار شهرها و در آینده تشعشعات آشغال های اتمی که به آن افزوده می شود، کاسته شود. آیا نمی توان برای پروانه های شب پرواز که، لاورآنها اهم خسارات را به کشاورزی وارد می نماید از تله های نوری استفاده کرد؟ شرکت ROMIL انگلستان در سال هزار و نهصد و هشتاد و سه میلادی بوسیله موسس آن آقای پزشک معالج روبرت پیوند ( Robert Lenk ) آغاز به تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی و حلال های دستگاههای کروماتوگرافی مایع و گاز ( GC , فروش مواد شیمیایی قزوین HPLC ) گرفت .