مرکز مشاوره دانشجویی

مشاوره ازدواج، مشاوره تحصیلی، مشاوره جنسی، مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره کودکان و نوجوانان از پاراگراف خدماتی می باشد که می توانید در این مرکز اخذ کنید. در طی همین بازه در اندیشه ارتقاء بهداشت کم عقل مراجعین از بازه بارداری، قبل از ولادت و سنین کودکی تا بازه با ارزش سالمندی بوده و کارایی فراوانی کرده تا بتواند خدماتی تخصصی و مبتنی بر بازه زمانی های گوناگون پرورش اشخاص در طی زندگانی ارائه دهد. فعالیت های ماهانه به تیتر مکمل فعالیت های همیشگی بر حسب زمانه و متناسب اساسی آئین طومار ها و طریق نامه های مربوط انجام می شود و اجرای درست و به زمان این کار ها موجب به وقوع پیوستن بخش مهمی از برنامه های بهداشت اعصاب و مشاوره در مرکز مشاوره 6 دانش کده خواهد شد. نوع دوم دست اندرکاران شخصی می باشدسابقه شخصی هر یک از شرکا و سالم کلی روان. در همین راستا، عمل های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد آموزش و پژوهش، واحد ارتباط مهم خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، بهداشت جاری دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. مرکز مشاوره و بهداشت جاری دانشگاه علامه طباطبائی یک مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی هست که از سال 1371 به طور رسمی آغاز به کار نموده می باشد و سرویس ها اکثر ای را در راستا های مشاوره و روان درمانی، روانپزشکی و مددکاری ارائه می نماید.مرکز مشاوره و بهداشت جاری دانشجویی دانشکده علامه طباطبائی، مبداء خدمات مفید و ارزنده در زمینه ی مشاوره و بهداشت روان است. مؤسسه خیریه قائم الرضا در راستای عمل های خیریه و عام المنفعه خویش و به منظور نگهداری و افزایش تندرست کم عقل جامعه مبادرت به رویکرد اندازی مرکزه مشاوره و خدمات روانشناختی پارسیان مهم مجوز رسمی از سازمان بهزیستی (ثبت 1098) نموده است. خطوط پیرامون اینکه آیا دنبال نمودن فعالیت های همسر سابق در رسانه های اجتماعی دسیسه محسوب می شود حتی مبهم خیس بود: ۱۶٪ گفتند که چنین فردی مدام توطئه می کند، ۴۵٪ فکر می کنند که احتمال حیله و نیا به مشاوره کارشکنی همسر وجود دارد و ۳۹٪ پاسخ می دهند که هیچ زمان چنین نبوده و نخواهد شد.