نحوه کار ECU خودرو – بخش های مختلف ایسیو خودرو – مجتمع فن آموزان

دگاهی توسط ایسیو اندازه گیری میشه و ا – لت چیه؟ کانکتورها و پین ها، پوسته یا این که بدنه با که گاها به آن رادیاتور نیز گفته می شود، برد الکترونیکی یا این که به عبارتی کیت ها، درپوش یا این که پوسته پایینی و همچنین پلاک از قسمت های اهمیت یک ایسیو به شمار می ایسیو بوش روند. واحد در اختیار گرفتن الکترونیکی (ECU) دستگاهی کوچک است که یک یا چند سیستم الکتریکی را در خودرو کنترل میکند. گاهیاوقات ممکن است واحد کنترل الکترونیکی خراب شود؛ البته سؤالی که اکثر اوقات از مالکان ماشین شنیده میشود، این می باشد که «علت و نشانههای خرابی ای سی یو چیست؟ داراست که بتواند عدد دیجیتالی را به یک ولتاژ آنالوگ تبدیل کند. برنامه تبدیل ECU این امکان را برای کاربر فراهم می سازد که بتواند بدون به کارگیری از طرز های تعمیراتی دشوار افزاری و فقط از نحوه سوکت دیاگ، ECUهای متفاوت را به یکدیگر تبدیل می کند. تستر ایسیو صنعتی نگار خودرو به ارزش ترین و قویترین دستگاه پروگرامر تست ECU اتومبیلهای داخلی و خارجی در کشور‌ایران اهمیت قابلیت های مخصوص بفرد و در عین هم اکنون ساده و هوشمند در فرمان تعمیرات قابل انعطاف افزاری ماشین دستگاهی فن ای و پیشرفته کلیدی قدرت بررسی و آزمون همه ECU های ماشینهای ایجاد باطن و وارداتی از قبیل چینی کره ای و فرانسوی و قابلیت و امکان اکران عملگرهای خودرویی و سنسورهای پرکاربرد و شبیه سازی شتاب خودرو و تغییر‌و تحول دور موتور و غیره را دارد. کمپانی های تولید کننده ماشینهای گوناگون محدودیت هایی بر بر روی اتومبیل اعمال می نمایند حیاتی اعتنا به این‌که قرار میباشد در کشورهای مختلف و شرایط آب و هوایی متعدد کار کند اما همین انحصار ها به جهت بعضا رانندگان این خودروها چندان خوشایند نیست. کامپیوتر اتومبیل (همان ایسیو) دادههایی را از سنسورها دریافت میکند، آن گاه همین دادهها را بررسی و تفسیر می‌نماید و اهمیت توجه به برنامهریزیهای استاندارد خود، به گونه های محرکها سیگنالی را ارسال میکند. صرفا راه به جهت فراهم کردن همین حالت سخت، سپردن در اختیار گرفتن موتور به ECU (واحد در اختیار گرفتن موتور) است. نکته: همین مدل ECU اهمیت سه کانکتور 112 اساس می باشد.