هیدرولیک و کاربرد آن

سیالات هیدرولیک یگانه متنوع زیادی دارا‌هستند که می بایستی به هنگام گزینش برای هر عضو در نظر گرفته شوند. در حقیقت، فیزیکدانها در طول تاریخ سعی بی وقفهای به جهت کمتر مشکلات ما انجام دادهاند که از پاراگراف این تلاشها میتوان به پایهریزی قانون پاسکال و تولید سیستمهای هیدرولیک اشاره کرد. در سیستم های هیدرولیک نسبت به سایر سیستمهای مکانیکی قطعات محرک کمتری وجود دارد و میتوان در هر نقطه به حرکتهای خطی یا این که دورانی کلیدی توان بالا و در اختیار گرفتن مناسب دست یافت ، چون انتقال اقتدار بوسیله جریان سیال لبریز فشار در خطوط انتقال (لوله ها و شیلنگ ها) رخ میگیردولی درسیستمهای مکانیکی دیگر به جهت انتقال اقتدار از اجزایی نظیر بادامک ، چرخ دنده ، گاردان ، اهرم ، کلاچ و; به کار گیری میکنند. به جهت حل این مشکل، بیشتر ماشینهای مدرن امروزی به دو مدار جریان مایع جدا از هم حساس دو سیلندر حساس مجهزند تا در صورت از کارافتادن یک مدار، ترمز خودرو در گیر نقص‌ نشود. به تیتر یک نمای کلی ، مایع هیدرولیک از مخزن به بقیه سیستم پمپ می شود و منجر ایجاد نیروی هیدرولیکی می شود. مایع مخزن می تواند از ذرات کوچک گرد و غبار اتمسفر که از دستگاه تنفس هوا خارج می شوند ، کثیف شود. از معایب این پمپهای می توان به از دست دادن سطح کیفی شیوه اندازی اشاره نمود که بعداز رویکرد اندازی شکل میدهد. بخش اعظمی از ما در بازه دبیرستان با قانون پاسکال آشنا شدهایم؛ مطابق این قانون، فشار وارد شده به یک مایع در تمامی جهات آن به صورت متساوی منتقل میشود. از سیستمهای هیدرولیک در خطوط ساخت مدرن، صنایع سبک و سنگین و مشینآلات متحرک استعمال میشود. حرکات بازوی در همین اتومبیل استعمال از سیلندر های هیدرولیک و حرکات چرخشی بوسیله عمل کننده های دورانی انجام میشود نحوه کارایی شیر فشار شکن هیدرولیک (هیدروموتورها). این نوع پمپ ها وسایلی هستند که انتقال انرژی از آن‌ها به سیال به صورت پریودیک و دورهای میباشد.نیروی محرکه این دسته پمپ ها نیز غالباً بوسیله موتورهای الکتریکی تأمین میگردد.در این گونه پمپ ها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر میشود.با عقب رفتن پیستون در سیلندر ساخت مکش شده و در نتیجه مایع از نحوه یک شیر ورودی درون سیلندر میگردد.با حرکت پیستون به طرف جلو دریچه ورودی بسته و مایع از نحوه شیر خروجی به خارج ساماندهی میگردد. واحد مستقل فیلتراسیون روغن، اغلب گزیده از واحد تولید توان است تا ناخالصی ها را از سیال جدا کند. به طور مثال، استفاده از آب به تیتر سیال Hydraulics؛ مشکلات زنگ زدگی، نقطه جوش پایین، دمای یخ زدگی بالا و بیسکویت های خیلی قلیل را فشار شکن در هیدرولیک یار دارد. در همین دسته از سیلندر ها، سیال تنها به یک طرف پیستون تزریق می شود که کلیدی اعمال فشار بر همان طرف، سبب ساز حرکت خطی میل پیستون می گردد.