ورزش ایکس بادی چیست ؛ مزایا و معایب این ورزش

در تمرینات سنتی معمولا حدود 40٪ از عضله ها زمان اجرای یک حرکت درگیر می شوند در حالیکه در تمرینات XBody این میزان بیش از 90٪ می باشد. اجرای این ورزش به جهت این تیم از اشخاص نه تنها سبب ساز برگشت به وزن قبل از دوره حاملگی می باشد بساکه سبب وصال به تناسب اندام مطلوب خواهد شد که همگی اینها به خاطر اجرای فعالیتهای هوازی و بسیار شدن سوختوساز بدن و ارتقای مقدار صرف ایکس بادی ساری انرژی خواهد بود. همچنین در زمانه انجام فعالیت های ورزشی حیاتی این نحوه شخص خیر تنها خسته نمی شود بلکه دارای دقت به زمانه اندکی که صرف می شود تمایل متعددی به مشارکت دارد. بهبود عملکرد که در 180 دقیقه تمرین معمولی به دشواری قابل دست یافتن می باشد در همین شیوه فقط در۲۰ دقیقه قابلیت پذیر است. حساس تمرین XBody، میزان کلی فعال سازی فیبرهای عضلانی فراوان گسترده خیس از تمرینات معمولی است که موجب جذب قابل توجهی از فیبرهای عضلانی قادر تر (Type II) شده و در عاقبت همین فرمان باعث رشد قابل توجهی از بافت های عضلانی و افزایش میزان متابولیسم می شود. در هر شکل این سیستم در قبلی هم آیتم استعمال طبی و فیزیوتراپی و ورزشی به انواع سادهتر قرار میگرفته و دلایل آن در زمینه پزشکی، قابل تمجید است. این انبساط و انقباضی که در اثر افزایش گردش خون به وجود می آید زمینه ساز تسهیل اکسیژن رسانی به آن قسمت از پوست می شود. زمان تمرین اهمیت ایکس بادی بیش از 90٪ ماهیچه‌ها به طور همزمان در ارتفاع هر انقباض در یک جلسه ی 20 دقیقه ای فعال می شوند در حالی که در نحوه سنتی همین اتفاق پس از سه جلسه یک ساعته به وقوع خواهد پیوست، این در حالیست که هیچگونه آسیبی به مفاصل وارد نمی شود. 3 – چرا ایکس بادی بسیار موثرتر و حتی بهتر از شیوه تمرینات سنتی است؟ صحیح نظیر تمرینات قدرتی در نحوه های سنتی. این توانمندی XBody توجه جامعه ورزشی، ورزشکاران و قهرمانان پر اسم و رسم عالم را به خود جلب نموده و منجر گرایش آنان به انجام تمرینات XBody در کنار تمرینات معمول خود به خواسته ارتقای عملکردشان گردیده است. همین فناوری پس از آن در ورزش حرفه ای برای توانبخشی به ورزشکاران مجروح به فعالیت گرفته شد و هم اکنون به تیتر یک ورزش کلیدی نام ایکس بادی در بخش اعظم کشورهای جهان انجام می شود.