وکیل مهریه خوب + مشاوره “رایگان” : 02147783

مهریه بایستی مشروع (قانونی) باشد و ارزش اعطا کرد و سند اقتصادی داشته باشد. هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک هم باشد میتوان مهر قرار داد. شوهر می بایست قدرت بر تسلیم مهر را داشته باشد وگرنه گزینش مهر درست نخواهد بود. اگر مهریه زوجه عندالمطالبه باشد هر زمانه که بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه نماید؛ البته در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد؛ مطالبه ی آن موکول به وقتی است که شوهر استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد و زوجه غیر از آن نمی تواند اقدام به مطالبه ی مهریه نماید و می بایست استطاعت شوهر را در پرداخت مهریه ی خویش اثبات نماید. زوجه میتواند زوج را از کشور ممنوعالخروج نماید. از همین رو همین بدان معناست که اگر زن درخواست مهریه خود را از روش دادگاه پیگیری کند، مرد (زوج) ملزم به پرداخت آن بر اساس شاخص قیمتهای سالانه خواهد بود، در غیر همین رخ مرد مرهون (بدهکار) زن (زوجه) خواهد شد. علت همین فرمان همین می باشد که بخش مهمی از قوانین کشور ایران به خصوص قوانین خانواده بر مبنا قوانین اسلامی – الهی اساس گذاری شده است. در تبصره الحاقی اشاره می نماید که «چنانچه مهریه وجه مرسوم باشد، متناسب مهم تغییر شاخص ارزش سالانه دوران انتخاب نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور ایران گزینش میشود تحلیل و پرداخت خواهد شد. در ماده هفت از ضابطه اجرای محکومیتهای مالی چنین ذکر می‌گردد که «در مواقعی که وضعیت دیرین مدیون (مرد یا این که زوج) دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی اخذ کرده یا این که به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت مهریه و نفقه زن) برعهده او (زوج) است، مگر اینکه اثبات نماید آن فرآورده تلف حقیقی یا حکمی شده است. اهمیت همین مضمون‌ که اگر مهریه، وجه مرسوم در نظر گرفته شود، دارای اعتنا به تغییرات تولید شده در شاخص بها سالانه نسبت به سال اجرای عقد و اعلام شده بوسیله خزانه مرکزی گزینش و تحلیل می‌شود تا پرداخت وکیل مهریه در لاهیجان شود. ولی تعدیل به معنای عادلانه کردن هست و اگر زن متوجه شود که درآمد بیش از آن چیزی می باشد که در دادگاه عنوان کرده می تواند دادخواست تعدیل دهد و خواستار سنگین تر شدن اقساط را داشته باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران به کمک وکلای شالوده یک خو چه در همگی حوزه های دعاوی خانواده ذیل عنوان وکیل خانواده چه در حوزه‌ جزئی خیس و تخصصی تر زیرا وکیل مطالبه مهریه و یا این که نماینده قانونی جدایی ، بر این امید کارایی میدارند که بتوانند مراجعه کنندگان متشخص اعم از مرد یا زن را اهمیت با خبر ساختن از دستمزد و البته تکالیف رسمی شان در گزینش راه درست حقوقی جهت دهی و یاری نمایند. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه وکیل مهریه صدا لطفا از ورقه ما بخواهید.