پروتز زاویه فک

کار پروتز چانه را میتوان به طور همزمان مهم بقیه جراحیهای زیبایی مثل راینوپلاستی (جراحی پلاستیک بینی) و رایتیدکتومی (لیفت صورت) انجام داد. وی دوره تخصصی و فوق تخصصی خویش را در دانش کده شهید بهشتی گذرانده است و نیز حالا کاربر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی کشور‌ایران می باشد. از داروهایی که دچار ایراد در انعقاد خون می شود از قبیل آسپرین به مدت دو هفته پیش از کار جراحي زنخدان جلوگیری نمایید. در چنین حالتی علاوه بر خود استخوان، زاویه فک شان نیز دچار ایراد می شود. تا یک هفته بعد از آن از انجام عمل، قسمت چانه و فک شما ممکن است حساس تورم باشد که این ورم بعد از گذشت تعدادی هفته بر کاشت پروتز زاویه فک طرف می شود. پس از شش هفته قسمت عمدهی تورم فروکش میکند. همین پروتزها به جهت افزایش برجستگی و برآمدگی چانه طراحیشدهاند و همچنین پهنای پایینی رخ (از زاویه دید روبهرویی) را ارتقا میدهند. همین پروتزها سوای آنکه پهنای شکل را به طور قابل توجهی ارتقا دهند، برجستگی چانه را بخش اعظم میکنند. داشتن چانهای اساسی ساختار خوشفرمتر اثر گذاری بسیار قابل توجهی بر زیبایی چهره میگذارد. علاوه بر این ممکن هست پروتز چانه به همپا حجیم نمودن سایز لب های فرد انجام شود تا توازن کلی رخ شخص پس از درمان بهبود یابد. همین کار جراحی موجب فرم دادن به کتف و رفع بدفرمی آن میگردد و هرگونه عدم تقارن و اختلال در رخ یا این که سایز زنخدان را برطرف میکند. زنخدان یک عدد از اجزای برجستهی صورت است که صحیح در میانهی رخ قرار داراست و براین اساس شکل و فرم زنخدان اثر گذاری زیاد متعددی بر ظواهر چهرهی شما دارد. آن‌گاه به جهت ایجاد یک حیطه ایجادشده بر بر روی استخوان چانه، یک برش ریز (در چین طبیعی پوست واقع در زیر چانه) ایجاد میشود و پروتز زنخدان از شیوه آن وارد قسمت معین شده میشود. در صورتی که پس از جراحی، زخم جدی به چانه وارد نشود که وضعیت پروتز را تغییر‌و تحول دهد، پروتزهای زنخدان ماندگاری مستمر دارند. تا چندین روز از انجام کار های سنگین دوری نمایید. هر یکسری نتایج این جراحی بیش از همگی از نیمرخ و از زاویه کناری صورت نمایان هستند، اکثر زمان ها بیماران متوجه بهبود ظواهر خویش از زاویه روبهرویی نیز می شوند و اجزای چهرهی آن ها تعادل بیشتری اصلی نیز پیدا میکنند. بهترین کاندید مطلوب به جهت همین جراحی افرادی میباشند که از سلامت عمومی برخوردار هستند و در گزینه نتایج جراحی خود انتظارات واقعبینانه دارند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بیشتر در گزینه فیلم پروتز فک لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.