پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

بایستی وضعیتمان را نسبت به پدیده تکنولوژی بازتعریف کنیم. در عاقبت به کار گیری از یک دستگاه برای همگی افراد یک خانواده ممکن است و هر شخص، به یک گردنبند منحصر به فرد برای خود نیاز ندارد. به تیتر موتورخانه بخش اعظمی از جهان مدرن، حال محققان سراسر جهان بر بهبود کارایی باتریهای امروزی متمرکز شدهاند و برای دستیابی به این مهم، دست به هر ابتکار عملی که بتوان متصور شد میزنند. همین امر متابولیسم سلولی را ارتقا می دهد که باعث تحریک التیام عضلات، استخوان، پوست و بافت زیر جلدی خواهد شد. در ادامهی منش عمل دیجیکالامگ گستردهتر شد و موضوعات بیشتری نظیر بازیهای رایانهای، هنر و سینما، ادبیات و سبک زندگی را در بر گرفت. شرکتهایی که در دهه 40 رخ گرفتند در آن روزگار نوآور و خلاق بودند، یکی از از مثالها «مهرام» است که محصول تازه سس مایونز را وارد بازار و سفرههای ایرانی کرد. هیچ انحصاری در عالم پایدار نمیماند مگر اینکه یک قدرت سیاسی و مدنی از آن حمایت کند. وقتی بازار را آزاد کنید، هیچ انحصاری استوار اخبار تکنولوژی ناسا نمیماند. اتفاقاً وقتی دولت دخالت نماید همین استارتآپها نظیر بقیه کسبوکارها مبتلا مشکل میشوند. هنگامی دولت میگوید من میخواهم از همین استارتآپها که عالی پرورش می کنند حمایت کنم، اولی گام را برای هلاکت این استارتآپها برداشته است. اولین مزاحمت حمایت است. وظیفه دولت حمایت از دستمزد مالکیت شهروندان، تضمین اجرای قانون، قراردادها و نیز ساخت ادب و ثبات در جامعه است. وظیفه دولت تولید وقار در فضای اقتصاد کلان است نه مداخله در کار کارآفرینان به بهانه حمایت که تنها نتیجه آن فساد، انحصار و از در میان رفتن ابتکار است. محل قرار گیری لنز این دوربین طوری بوده که به شما همین قابلیت را می دهد اهمیت نصب آن درون یک اتاق بتوانید تمام فضا را ذیل حیث داشته باشید. البته او در همین کار افراط می‌نماید و 6 یا این که 7 ساعت از روز خویش را در اختیار همین اپلیکیشن قرار می دهد. بنگاههای دهه 40 تحت بار فشار اشکال دخالتهای دولت، در معرض نیستی قرار گرفتند. این جنبه، بر رسانههای تازه و استفاده از آن در امر تدریس و یادگیری تاکید دارد. دولت می بایست اجازه دهد هر کس خواست اساسی آن استارتآپ برنده رقابت کند. امروز در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفا جایی که ابتکارها میتوانند به عاقبت برسند فعلاً فضای استارتآپهاست که در حوزههای مختلف پیروز شدهاند. این اصلی که خویش طی فرایندی قابل پیگیری میباشد چیزی نمی باشد مگر به عبارتی تدبیرها به فعالیت گرفته شده به جهت افزایش میزان مرغوب بودن پروسه یاددهی – یادگیری اصلی عنوان تکنولوژی آموزشی و نضج تکنولوژی فکر.