پیستون می تواند برای همه سرگرم کننده باشد

همین یک طرح فراوان ساده هست و کاملا فشرده خواهد بود. با بازگرداندن تعادل در دو طرف پیستون است. چنانچه مسافت بین پیستون و سیلندر وجود نداشته باشد، حرکت رفت و برگشتی پیستون در سیلندر سخت خواهد بود. هر پیستون در درون یک سیلندر هست که یک گاز به باطن آن وارد می شود، یا این که در حالا حاضر ذیل فشار (مثلاً موتور بخار)، یا در درون سیلندر گرم می شود یا این که اصلی احتراق ترکیب هوای سوخت (موتور احتراق داخلی) یا اهمیت تماس اهمیت یک مبدل حرارتی داغ. در سیلندر (موتور استرلینگ). موتورهای احتراق داخلی اکثر به دو رخ طبقه‌بندی می‌شوند: یا این که موتور جرقه‌زنی (SI) که در آن شمع شروع به احتراق می‌کند. یا این که موتور احتراق تراکمی (CI)، که در آن هوای باطن سیلندر فشرده می شود، بدین ترتیب آن را گرم می کند، به طوری که هوای گرم شده سوختی را که در آن روزگار یا قبل از آن تزریق می شود، مشتعل می کند. صورت 2 نمای انتهایی مکانیزم میل لنگ، میله اتصال و پیستون (CCP) را نشان می دهد، زمانی که پیستون در دورترین حد حرکت رو به بالا (دور از میل لنگ) قرار دارد، که به عنوان نقطه مرگ بالا (TDC) شناخته می شود. حالت (حتی در موتورهای وارونه و افقی). چن می‌گوید که مقیاس پمپ نشان میدهد که «با معماری‌های چاپ دقیق‌تر، ممکن میباشد بتوانید سازمان‌های پیچیده‌تری از سلول‌ها را نسبت به آنچه که قبلاً خیال می‌کردیم تولید کنید». او می‌گوید در هم اکنون حاضر، هنگامی که محققان عملکرد می نمایند سلول‌هایی تولید کنند، چه سلول‌های قلب یا این که سلول‌های کبد، همگی آنان سازمان‌دهی نشده‌اند. این بدان معناست که داربست بافتی پیشگام در miniPUMP پیامدهای بالقوه بزرگی فراتر از قلب دارااست و پایه و پایه سایر اندام های بر روی یک تراشه، از کلیه ها تا ریه ها را می گذارد. میچاس می‌گوید که علاوه بر این‌که به دستگاه قلب واقعی می‌دهد، کاردیومیوسیت‌ها همچنین به سیستم پتانسیل بسیار متعددی در یاری به پیشگامی داروهای شخصی‌سازی می‌کنند. کریستوس میچاس (ENG’21)، محقق فوق دکتری که توسعه miniPUMP را به عنوان گزیده از دکترای خود طراحی و پیستون شاپ رهبری کرد. همین وسعت تجربه ای هست که نه فقط به این پروژه، بلکه میچاس نیز منتفع شده است. پیستون ها با انتقال نیروی خروجی یک گاز در هم اکنون انبساط در سیلندر به میل لنگ کار می نمایند که حرکت چرخشی را به جهت چرخ طیار آماده می کند. این یک قطعه دارای از پازل میباشد که به سلول های قلب ساختار می دهد – که فارغ از آن فقط یک حباب سوای رخ هستندولی هیچ نیروی فعالی روی آنها اعمال نمی شود.