پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

این قطعه که انگشتی نیز نامیده میگردد میلهای توخالی می باشد که برای برقراری ارتباط پیستون اساسی شاتون به فعالیت میرود. پیستون در موتورهای چهارزمانه نیاز به ۲ بار رفت و برگشت به جهت تامین نیروی یک سیکل حرکتی موتور دارد. میل لنگ این حرکات رفت و برگشتی را به حرکت دورانی تبدیل میکند. باوجود آنکه توان پیشرانه و گشتاور انتقالی به سر چرخها نسبت به دنا پلاس معمولی دوچندان ارتقاء یافته است، البته سیستم ترمز پلاس توربو تغییر و تحول خاصی نکرده و همان کالیپرها، پیستون ترمز، دیسک و… فرم همین شیارها اهمیت دقت به فرم تاج و تعداد سوپاپهای هر سیلندر در موتور تغییر‌و تحول میکند. پیستون های آلومینیومی به عامل ضریب انبساط بالا به شکلهای متعدد طراحی میشوند. عیب با پیستونهای آلیاژ آلومینیومی اینست که حیاتی ضریب انبساط بالایی میباشند. نوع طراحی تاج سیلندر فضای گوشه و کنار احتراق، استحکام و ضریب انبساط پیستون و میزان مرغوب بودن احتراق را زیر اثر گذاری میگذارد. چنانچه شاتون استحکام نداشته باشد پس از مدتی تغییر و تحول شکل می دهد که زخم زننده است. از آنجایی که ضربات پیستون به شاتون منتقل می شود همین قطعه می بایست در برابر ضربات استحکام به اندازه داشته باشد به مراد از فولاد ساخته میشوند. به این ترتیب که به طور معمول در موتورهای بنزینی از سه یا چهار و موتورهای دیزلی از شش یا این که هفت حلقه به کار گیری میشود. پیشتر گفته شد که این قطعه از آلیاژ چدن یا آلومینیوم ساخته میشود. بدنه پیستون به نصیب خارجی آن گفته میگردد که در زیر شیارهای رینگ قرار دارد. ساختار آن به گونهای میباشد که منبسط میشود و شکل آن اندکی تغییر پیستون و رینگ میکند. همچنین برای در دست گرفتن خوبتر روغن از یک منبسط کننده فنری در پشت رینگهای روغن و بغل رینگیهای فولادی آب کروم پیستون موتور tu5 شده استعمال میشود. گونه ریختهگری که فضای متخللی داراست و مقاومت گرمایی کمتر در خودروهایی مهم توان پایینتر به کارگیری می شود و جور آهنگری که بافتی متراکم و کار کشته دارد به جهت خودروهای سنگین حساس اقتدار فراتر مورد استعمال قرار میگیرد. همین پیستون بخش اعظم در موتور های مسابقه ای و موتور هایی که در معرض توشه سنگین قرار دارند به کارگیری می شود. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارا‌هستند اما گونه آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز اقتدار استفاده می شود. از مهمترین نصیب های پیستون ، سطح بالایی آن می باشد ، شکل تراز بالای پیستون بر طرز احتراق ترکیب سوخت و هوا اثر می گذارد و اگر تراز بالایی پیستون به مهربانی طراحی شود اختلاط ادغام سوخت و هوا خوبتر شده و سبب ساز ایجاد اقتدار بهینه می شود.