چند مرحله مهم فرآیند طراحی داخلی فضاهای مسکونی (مرحله شناخت) – ژیمان گامی به فردا

خواسته از طراحی داخلی چیست؟ رشته معماری داخلی کاهش از یک دهه در کشور‌ایران در هم اکنون درس دادن است. رنگ، فرمهای داخلی، عملکردهای فضای داخلی، نور و گونه های ان (نور طبیعی، مصنوعی، مستقیم و غیرمستقیم) و متریال شناسی است. طراحی داخلی، نقشه کشی و ساخت و ساز فضاها ، منتخب از طراحی محیطی میباشد و ارتباط نزدیکی اهمیت معماری دارد. افرادی نگران تعداد بالای عنصرها به کار رفته که ساخت دست بشر هستند، این رشته را به تیتر طراحی محیطی اسم گذاری کرده اند. زندگی انسان های اول در غارها شکل گرفته تا زندگی انسان های امروزی در ساختمان ها و آپارتمان های مدرن امروزی، که کلیه ی همین اعمال اساسی هدف ساخت محیطی امن، زیبا، ریلکس و دلپذیر به جهت سپری نمودن زندگی روزمره دنبال می شود. مسکن بایستی پاسخگوی تغییرات و نیازهای انسان از کودکی تا کهنسالی از جمله تغییر و تحول در ابعاد خانوار و سلیقههای شخصی متفاوت باشد و متناسب اساسی آن، تغییر تحول کند. اینکه عضو ما کیست، چه نیازها و تمایلاتی دارد، چه انتظاراتی از مسکن دارد، چه تغییرات اصلی در طول قدمت در زندگیش صورت میدهد. انعطافپذیری می تواند در قالبهای مختلفی در مسکن تبلور یابد: “خانهای برای یک عمر” یا “خانه ای به جهت همه نسلها” مسالهای که در همین خصوص باید به آن توجه کنیم اینست که کل خصوصیات و ویژگیهای کاربر را از نقطهنظر فرهنگی اجتماعی و مهمتر از همه اقتصادی بایستی در حیث بگیریم. در این مرحله مهم توجه به متراژ و مساائل پیرامون فضای مورد حیث عقد قرارداد انجام شده و شروع پروسه طراحی داخلی آغاز می‌گردد . در ارتفاع زندگی بشر، انسان ها نیاز به سرپناه داشتند همواره یک عدد از نیاز های اهمیت بشر بوده میباشد که اهمیت رخ گیری اجتماعات و یکجانشینی انسان ها این نیاز اکثر از مدام احساس و گزینه اعتنا قرار گرفت.. امروزه با تولید رشته های دانشگاهی گوناگون و آکادمیک در راستا طراحی داخلی ساختمان و یا این که طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان اهمیت هدف خوبتر شدن میزان مرغوب بودن ساختمان های امروزی و به امید بهبود کیفیت زندگی بشر، این علم آمیخته اصلی هنر، مقام های ویژه ای در سراسر جهان در در بین انسان ها پدیدار شده است. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بیشتر در مورد طراحی داخلی در واحدهای مسکونی متراژ ذیل در ایران لطفا به تماشا از وب معماری و طراحی داخلی خانه مسکونی لیندن بوستان ۹ وبسایت ما.