چگونه شیر برقی مناسب را انتخاب کنیم؟

همانطور که در صورت پیداست، شماتیک مدار عملکرد شیر، شامل عملگر های (اکچویتور) آن و تعداد و نوع حالت های کارایی آن است. در داخل همین مربع تعداد پورت های شیر و همچنین مسیرهای عبور سیال در آن موقعیت مختص به رخ فِلِش اکران دیتا می شود. در شکل قطع جریان الکتریکی، نیروی مغناطیسی صفر شده و نیروی گیرایی فنر، هسته را به وضعیت اولیه گشوده می گرداند. به همین ترتیب اهمیت حرکت هسته، مجرا باز یا بسته میشود. هنگامی که بویین فعال است، جریان مضاعف یه خرده در حال عبور از شیر کنترلی یا مجرا می باشد. هسته باطن سلونوئید از متاع مواد فرومغناطیسی بوده که با فعال شدن عرصه مغناطیسی، در راستای خطوط میدان برداری به حرکت در می آید. همین اکچویتور در واقع هسته یک سیم پیچ یا این که کویل الکتریکی میباشد که در باطن عرصه مغناطیسی به حرکت در می آید. بدین ترتیب در حالتی که جریان الکتریکی سلونوئید صفر باشد، نیروی کشش فنر، هسته را در سمت خارج سلونوئید نگه می‌دارد و با اعمال جریان الکتریکی و ساخت میدان مغناطیسی، هسته به سمت درون سلونوئید حرکت می کند. هسته سلونوئید متصل به یک فنر بوده و نیروی مغناطیسی بر خلاف جهت نیروی گیرایی فنر به آن اعمال می شود. سوزنی و فنر : میله سوزنی و فنر در مرکز سلونوئید قرار گرفته، فعالیت قطع و وصل جریان را انجام می دهند. اهمیت وصل شدن جریان الکتریکی به سلونوئید یا کویل، میدان مغناطیسی در آن ساخت می شود. شیر های برقی پنوماتیک در واقع در دست گرفتن کننده مایعات نظیر آب و یا کنترل کننده گاز در صنعت هستند، زمانی می گوییم در اختیار گرفتن کننده یعنی جلوی رفت و بازگشت را می گیرد و ورود و خروج ماده سیال را جدا و وصل می کند. به محض این‌که دستگاه مهم کنترل، در موقعیت گرمایش تهیه و تنظیم میشود، موفقیت اسپلیت، به بوبین موجود در شیر برقی این دستور را می دهد که مسیر رفت و رجوع سیالات می بایست تغییر تحول شیر برقی خلا کند.