ژنیکوماستی بزرگی سینه مردان

هزینه جراحی ژنیکوماستی نسبت به دست اندرکاران گوناگون می تواند متفاوت باشد. در صورتی که مصرف داروی خاصی سبب ساز ایجاد ژنیکوماستی شده باشد، دکتر از مریض می خواهد که مصرف آن دارو را شکاف کرده و یا در بعضی موردها دستور به مصرف داروی دیگری می دهد. ژنیکوماستی ممکن هست سبب ساز احساس شرمندگی در مردان شود. بزرگی بیش از حد سینه سبب ساز ساخت درد و محدود شدن فعالیتهای حرکتی در تن میشود. براین اساس می بایست چربی های همین ناحیه از بدن اصلی ترفند هایی همچون لیپوساکشن تخلیه شوند. در صورتی که همین عارضه به عامل تغییرات هورمونی ، یا تغییرات حالت سالمی بدن شخص تولید شده باشد ، و مدت زمان زیادی از تولید آن نگذشته باشد ، توصیه پزشک معالج معالجه دارویی می باشد. کسانی میباشند که به استدلال شرایطی که دارا هستند برای انجام این جراحی گزینه قابل قبولی به شمار می روند. مردانی که به هر عاملی سینه های تبارک دارند و همین عارضه موجب کاهش اعتماد به نفس در آن ها گردیده میباشد برای انجام آن اقدام می کنند. درمان های دارویی در مواردی کاربرد دارا هستند که سلول ها در اکنون تکثیر و توسعه هستند. البته تکنیک های اضطراری برای جراحی مهم توجه به مقدار ایراداتی که افراد اساسی آن مواجه هستند تعیین می شود. برخلاف خیال عامه که بزرگی پستان مردان را ناشی از طولانی تر وزن و چاقی می دانند، این عارضه بیشتر در اثر پرورش بافت غدد پستانی در مردان صورت می دهد. همین ایراد ممکن میباشد روی یک یا هر دو سینه اثر بگذارد. ماموگرافی یا بافتبرداری: ممکن است دکتر معالج از شما بخواهد تا از سینهها عکسبرداری اشعه ایکس (ماموگرافی) انجام دهید. در بعضا مورد ها دیده شده است که یک سهل انگاری و یا در شکل پیدایش مورد ها خاص، شاهد بروز عفونت و تولید اسکار های بد صورت هستیم. در همین مطالعه تعداد 15 بیمار مرد در گیر به ژنیکوماستی (30پستان) را که در گرید IIbوIII سیمون (Simons) قرار داشتند، حیاتی نحوه ترکیبی لیپوساکشن، حذف بافت باقی باقی مانده (pull trough) و حذف پوست به صورت Circumareolar زیر معالجه جراحی قرار گرفتند. البته چنانچه سینه آقایان بزرگتر از حدی باشد که نتوان اساسی ساکشن آن را تخلیه کرد؛ فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی اقدام به جراحی باز در نصیب سینه ها خواهد نمود و به راحتی بافت اصلی همین طرز استخراج خواهد شد. کار زیبایی ژنیکوماستی به جراحی زیبایی سینه آقایان گفته می شود که در طی آن سینه هایی که پهناور خیس از حد طبیعی میباشند ریز می شوند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای نتیجه فعالیت ژنیکوماستی وب وبسایت خود باشید.