کربن فعال و تاثیرات آن روی آب

پراکندگی ترازو ی تخلخلها ویژگی اساسی کربن فعال می باشد و بضاعت آن به جهت از میان بردن مواد آلوده و کثیف کننده ی ( مواد جاذب ) آب را نشان میدهد. کربن فعال (ذغال فعال) اساسی حاذق ترین نیروهای جذب فیزیکی یا بیشترین حجم تخلخل جاذب از هر ماده شناخته شده برای بشر است. همین ماده می تواند ناخالصی ها و محصولاتی که موجل ناطبوع شدن آب می شوند، را حذف کند. این خصوصیت دامنه ی اندازه ی ذره کالا گرانوله را نشان می‌دهد که به طور معمول به شکل یک دامنه از ترازو ی حفره ی غربال ابلاغ میشود، مثل 12×40 که برای کربنی ابلاغ می گردد که از برگه ی غربال اهمیت ترازو مش 12 عبو میکند، اما از غربال حساس اندازه ی مش 40 عبور نمی کند. کربن فعال چه خصوصیت هایی داراست ؟ حساس ترین خصوصیت کربن فعال ایجاد شده در همین روش، تولید سوراخ های درشت روی سطح زغال می باشد، ولی در سایر شیوه های تولید کربن اکتیو منافذ ریزتر هستند. کربن فعال را می اقتدار از هر ماده ای که در ترکیب خود دارای مقادیری از کربن هست ساخت نمود نکته اهمیت در ایجاد کربن فعال یک عدد ارتقا درصد کربن و دیگری فعال کردن کربن است. استدلال تفاوت کربنهای فعال در مدل ماده ی خام اول و نحوه ایجاد است. ماده ی اول نپخته استعمال شده برای ساخت کربن فعال می تواند هر ماده ی دارای درصد بالایی از کربن باشد. همین مساحت اساسی استفاده از تکنیکهایی مثل جذب نیتروژن BET محاسبه می‌شود و دارای واحد m2/g گزارش میشود. کالا آخرین مساحت تراز بالایی به نسبت واحد حجم خود داشته و حاوی شبکه ای از تخلخلهای میکروسکوپی خواهد بود که فرایند جذب سطحی در آنها شکل میدهد. واجب به ذکر میباشد که مرغوب ترین گونه کربن اکتیو برای تصفیه آب، موادی هستند که به روش فیزیکی فعال سازی در آن‌ها صورت گرفته است. کربن فعال اصلی به کارگیری از جذب فیزیکی مواد آلوده و کثیف کننده را از جریان های مایع یا گازی انقطاع می نماید . به کار گیری از کربن عمر دوچندان بالایی دارااست چرا که محققان کشف کرده اند که مصریان باستان در پیشین آبها را در میان زغال ها ذخیره میکردند و دریافته بودند که آبی که در در میان زغال ذخیره شود تازگی خویش را محافظت می کند . ارتقا تراز تدبیر مردم و نگرانی ها در آیتم نوشیدن آب آشامیدنی سالم سبب ساز شده است مردمان فیلتر های کربنی خانگی را بر روی شیرهای آب خویش کارگزاشتن نمایند تا آب شرب خود را بخش اعظم تصفیه کنند کربن فعال ساخت کننده . برای اشخاصی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از کربن فعال فرمول ، شما شاید می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.