نحوه تشخیص مهره مار – مهره مار

در طول هفتاد سال گذشته شاهد پیشرفت مداوم و منظم فرقه اسماعیلیه بوده ام و از بدو تأسیس جوامع بسیاری را دیده ام و پس از مهاجرت شهروندانم به مناطق دوردست و بحمدالله از این پیشرفت خرسند هستم. او به فرهنگ و گذشته خود احترام می گذارد و در عین حال راه خود را به …

ادامه مطلب